Benodigd B Vakmensen

Kennis van de lokale situatie en goed opdrachtgeverschap zijn essentieel voor een goed riool.

De rol van de raad
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de omvang, samenstelling en scholing van de formatie voor stedelijk waterbeheer. Een onderbouwd formatieplan met een duidelijke langetermijnstrategie is hiervoor een goede basis.

Personeelstekort
Voor goed stedelijk waterbeheer zijn vakmensen nodig. Door bezuinigingen, vergrijzing en lage instroom van jonge mensen is steeds meer tekort aan vakmensen. Veel gemeenten hebben hun formatie – vaste krachten en ingehuurde medewerkers – sterk beperkt. Het is een opgave voor gemeenten om voldoende mensen met de juiste kennis in dienst te hebben om de riolering goed te (laten) beheren.

Samenwerken
Gemeenten werken samen met buurgemeenten en het waterschap. Door kennis en ervaring te delen en kennisvelden onderling te verdelen, kunnen deze partijen samen efficiënter werken. Bovendien beperken de samenwerkingspartijen hiermee de personele kwetsbaarheid. Gemeenten en waterschappen stemmen ook processen en investeringen steeds meer op elkaar af. Hierdoor bereiken ze gezamenlijk een betere kwaliteit tegen dezelfde kosten.

Personele kwetsbaarheid
Om de kwetsbaarheid te toetsen heeft Stichting RIONED de Branchestandaard gemeentelijke watertaken. Daarmee wordt duidelijk of de benodigde competenties en kennis op het gebied van stedelijk waterbeheer binnen de organisatie of in de samenwerkingsregio aanwezig zijn. U weet dan of, en zo ja waar versterking nodig is.

Productpagina: Branchestandaard gemeentelijke watertaken

<  |  >