Benodigd D Geld

De gemeentelijke rioleringskosten bedroegen in 2017 voor heel Nederland € 1,6 miljard. Dat is gemiddeld ruim € 90,- per jaar per inwoner. De kosten voor de gemeentelijke watertaken worden gedekt uit de rioolheffing die inwoners en bedrijven in uw gemeente jaarlijks betalen.

De rol van de raad
Als gemeenteraad bepaalt u hoe de kosten over de generaties worden verdeeld en hoe hoog de rioolheffing op termijn wordt.

Rioolheffing
Riolering gaat lang mee, vaak wel 60 of 80 jaar. Dat betekent dat het instandhouden van de riolering vraagt om een langetermijnplanning. De kosten van vernieuwing zijn fors. De rioolheffing is specifiek voor het dekken van de kosten van de gemeentelijke watertaken. Deze heffing is in de meeste gemeenten kostendekkend. De gemeente mag sparen voor grote uitgaven in een voorziening, zodat het bedrag van de rioolheffing niet teveel fluctueert. Gemeenten mogen de inkomsten uit de rioolheffing alleen gebruiken voor de gemeentelijke watertaken.

Met een gemiddelde rioolheffing van € 196 per woning (in 2019) dekten gemeenten 99% van de kosten via rioolheffingen. De stijging van de rioolheffing is de afgelopen jaren gemiddeld in Nederland beperkt gebleven door een lage rentestand en lage bijdragen aan de voorzieningen.

Vervangingskosten bepalen hoogte rioolheffing
Het vraagt voortdurend inspanning om de riolen in een gemeente in goede staat te houden. De eerste aanleg van riolering in een wijk is meestal betaald uit de grondopbrengst en is dus in één keer ten laste gebracht van de koper van het pand. De vervanging van de riolering betaalt de gemeente collectief uit de rioolheffing. Vervanging van de riolering betekent daarom onvermijdelijk stijging van de rioolheffing.

Circa 75% van de investeringen in de riolering in Nederland wordt geactiveerd. Feitelijk lenen de meeste gemeenten voor hun investeringen die zij over lange termijnen afschrijven. Hierdoor stijgen de kapitaalslasten elk jaar, ook bij gelijkblijvende investeringen. Gemeenten die direct afschrijven betalen deze rentelasten niet.

Kostenbesparing
Om de kosten in de hand te houden kunt u als gemeentebestuur op het volgende letten:

  • Laat onderzoek uitvoeren naar het daadwerkelijk functioneren van de riolering en de feitelijke toestand van buizen en gemalen.
  • Voer vervanging van de weg, het riool en aanpassingen in de openbare ruimte zo veel mogelijk tegelijkertijd uit.
  • Stel realisatie van doelen centraal en niet de inzet van bepaalde middelen. Scheid de inzameling van afval- en regenwater bijvoorbeeld alleen als het werkelijk de waterkwaliteit verbetert.
  • Kijk of investeringen noodzakelijk zijn, onder meer door samenwerking met andere gemeenten en het waterschap.
  • Kies voor (gedeeltelijk) directe afschrijving en beperk afschrijvingstermijnen.

Informatie over de lokale belastingen
Publicatie: Riolering en het Besluit Begroting en Verantwoording

<  |  >