Over Rioolenraad.nl

Met Rioolenraad.nl informeert Stichting RIONED raadsleden over bestuurlijke keuzes op het gebied van stedelijk waterbeheer en riolering. Stichting RIONED is het landelijke kenniscentrum voor stedelijk waterbeheer waarin overheden, bedrijfsleven en onderwijs samenwerken.

Wilt u meer weten?
Kijk op de websites van Stichting RIONED:
www.riool.info voor publieksinformatie
www.riool.net voor diepgaandere informatie.

Of vraag het de deskundigen van uw gemeente.

Contactgegevens
info@rioned.org
0318-631111

Tekst
Stichting RIONED | Oscar Kunst

Tekstredactie
De heldere pen | Christel van Koppen

Ontwerp en bouw website
GAW ontwerp & communicatie

© Stichting RIONED

Overname van tekst en beeld van deze site is toegestaan onder vermelding van de bron: “www.rioolenraad.nl | Stichting RIONED”.